به گزارش خبرنگار « جوان » ، این کلمه درمدت چند سال به تدریج روی سنگ های دیوارحرم امام حسین ( ع ) در ظلع شرقی حرم در مقابل ضریح مبارک حضرت امام حسین ( ع ) شکل گرفته است.

عکس ها از علی البرزیبنابراظهارات شیخ صبارتولیت آستان امام حسین ( ع ) این کلمه به تدریج در این مکان شکل گرفته و درحال حاضرهم به صورت کامل درمقابل دیدگان زائران قراردارد.
شیخ صبار با بیان این مطلب به خبرنگار « جوان » ، گفت : زمانی که خادمان حرم به مناسبت ماه رمضان مشغول غبارروبی از دیوارها بودند متوجه شکل گیری این کلمه شدند.
به گفته وی ، تولیت آستان مقدس حضرت امام حسین ( ع ) با توجه به اشتیاق زائران برای مشاهده این کلمه و تبرک آن تصمیم گرفت که اطراف این کلمه جلاله را با آثار زیبا و چراغ های نورانی تزئین کند. علاوه براین درپایین این کلمه تابلوی طلاکوب شده ای مزین به نام امام حسین ( ع ) قرارگرفت.
بنابرمشاهدات خبرنگار « جوان » ، این روزها زائران حرم امام حسین ( ع ) ، زمانی که با این صحنه مواجه می شوند علاوه بر تبرک در کنار این کلمه « جلاله » ، عکس یادگاری می گیرند.